Service

Udvidet garanti

Hvis du registrerer din Eurotramp trampolin inden for de første tre måneder efter købet forlænger vi din garanti gratis, som anført nedenfor.

Trampolinrammer: Fra to til fem års garanti (fra købsdato)
Alle andre dele: Fra to til tre års garanti (fra købsdato)

Garantien omhandler materiale- og fremstillingsfejl. I garantitilfælde giver vi erstatningsdele efter at vi har afprøve fakta og omstændigheder.

 

En garanti fra producenten er ikke mulig, hvis

  • Typiske brugsdele såsom fjedre, springduge, gummi fødder, osv. viser typiske slidtagetegn der kan tilskrives almindelig brug.
  • Trampolinen er blevet repareret eller modificeret af en anden end Eurotramp Trampolines Kurt Hack GmbH eller en af vores autoriserede partnere.
  • Trampolinen ikke er blevet repareret eller serviceret med originale Eurotramp reservedele og selv banale fejl og mangler kan opstå.
  • Skaden er sket på grund af uhensigtsmæssig brug og opbevaring eller anden utilstrækkelighed.
  • Trampolinen er skadet af udefra kommende indflydelse.
 

Garantikrav

  • Tilstækkelig bevismateriale af det defekte eller fremstillingsfejlen på produktet (feks billeddokumentation med eksakt beskrivelse af skaden)
  • Rettidig underretning til Eurotramp eller en autoriseret partner.
  • Garantikravene skal bekræftes af Eurotramp.
  • Regelmæssige intervaller af hovedvedligeholdelsen/servicen.
  • Stop brugen efter observeringen af defekten indtil omstændighederne er løst.
 
Extend your warranty.

Feltet mærket med * skal udfyldes

 

 

 

 
 
Sikkerhedsforespørgsel (captcha)

Click to refresh security image.

Indtast følgende viste tegnkombination.
For en ny kombination skal du klikke på billedet.

 

Cookies / Privacy Policy

For optimal design and presentation of content, this site uses cookies and analysis tools.
Detailed information about the processing of your data can be found in our privacy policy.