Service

Udvidet garanti

Hvis du registrerer din Eurotramp trampolin inden for de første tre måneder efter købet forlænger vi din garanti gratis, som anført nedenfor.

Trampolinrammer: Fra to til fem års garanti (fra købsdato)
Alle andre dele: Fra to til tre års garanti (fra købsdato)

Garantien omhandler materiale- og fremstillingsfejl. I garantitilfælde giver vi erstatningsdele efter at vi har afprøve fakta og omstændigheder.

 

En garanti fra producenten er ikke mulig, hvis

  • Typiske brugsdele såsom fjedre, springduge, gummi fødder, osv. viser typiske slidtagetegn der kan tilskrives almindelig brug.
  • Trampolinen er blevet repareret eller modificeret af en anden end Eurotramp Trampolines Kurt Hack GmbH eller en af vores autoriserede partnere.
  • Trampolinen ikke er blevet repareret eller serviceret med originale Eurotramp reservedele og selv banale fejl og mangler kan opstå.
  • Skaden er sket på grund af uhensigtsmæssig brug og opbevaring eller anden utilstrækkelighed.
  • Trampolinen er skadet af udefra kommende indflydelse.
 

Garantikrav

  • Tilstækkelig bevismateriale af det defekte eller fremstillingsfejlen på produktet (feks billeddokumentation med eksakt beskrivelse af skaden)
  • Rettidig underretning til Eurotramp eller en autoriseret partner.
  • Garantikravene skal bekræftes af Eurotramp.
  • Regelmæssige intervaller af hovedvedligeholdelsen/servicen.
  • Stop brugen efter observeringen af defekten indtil omstændighederne er løst.
 
Extend your warranty.

Feltet mærket med * skal udfyldes

 

 

 

 
Sikkerhedsforespørgsel (captcha)

Click to refresh security image.

Indtast følgende viste tegnkombination.
For en ny kombination skal du klikke på billedet.